De zuivelsector is tijdens de Rusland-inspectie eind 2013 geconfronteerd met de eis dat medewerkers van bedrijven die naar Rusland/de Douane-Unie exporteren, aantoonbaar bekend moeten zijn met de eisen die door Rusland en de Douane-Unie worden gesteld. ZuivelNL heeft een selectie gemaakt van de wetgeving betreffende melk en melkproducten die voor de zuivelsector relevant is.

Hieronder vindt u allereerst een introductie op dit onderwerp waarin onder andere te lezen is welke landen deelnemen aan de Douane-Unie, hoe de relevante wetgeving is ingedeeld in drie mappen en welke diensten team Export van ZuivelNL verleent. Daaronder vindt u een basis PowerPoint presentatie over de Douane-Unie, aan de hand waarvan u de informatie die in de introductie gegeven wordt kunt delen met de medewerkers van uw bedrijf. De presentatie is een hulpmiddel om de medewerkers op de werkvloer te attenderen op de onderwerpen waar een inspecteur op let bij een bedrijfsbezoek en om ze bekend te maken met het principe van de Douane-Unie en de EU- en DU-eisen.

In Map I staat de wetgeving van de Douane Unie, in Map II de implementatie in Nederland van de Douane Unie wetgeving en in Map III de relevante Russische wetgeving.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact op nemen met ZuivelNL, Team Export, via export@zuivelnl.org